Beata Popiel

 

C O N C E P T U A L    A R T I S T 

A R T E   C O N C E T T U A L E  

 

Bea Pop Art & Design

-Inspired by the Universe-

'The Universe is my environment and it gives me an infinite numbers of ideas.

The Universe is my inspiration to record reality.

The Universe is my concept for life.

It is the Universe that makes my eyes wide open.'

 

-Zainspirowana przez Wszechświat-

'Wszechświat jest moim otoczeniem i daje mi nieskończoną ilość pomysłów.

Wszechświat jest moją inspiracją do zapisu rzeczywistości.

Wszechświat jest moją koncepcją na życie.

To Wszechświat utrzymuje moje oczy szeroko otwarte.'

Thank you for watching

Dziękuję

phone: 07895 080350      

e-mail: beataapopiell@gmail.com

Maidstone, Kent, Uk

All Rights Reserved.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© Bea Pop Art & Design. All Rights Reserved.